11 oktober 2019

Wat houdt de Radboud Religie student Tabitha bezig?

Door Tabitha

Wat houdt de Radboud Religie studenten bezig? De komende weken beantwoorden een aantal van hen deze vraag!

Tabitha van Krimpen, student Theologie en Bedrijfkunde:

“Voor mijn honoursprogramma houd ik mij bezig met het thema ‘prestatiemaatschappij’. Ik zie veel stress en drukte om me heen, inclusief bij mijzelf. Er is heel veel te doen en er komt veel op me af. Aan de ene kant is dat leuk, maar anderzijds neemt het me soms ook in beslag. Ook bij anderen hoor ik vaak als ik doorvraag dat ze moeite hebben alles vol te houden. Als je het mij vraagt gaat het hier niet om een probleem van individuele gevallen, maar om een maatschappelijk vraagstuk waar we iets mee moeten. Wat zit er in onze cultuur dat hieraan verbonden is?

Mensen in mijn generatie krijgen vaak te horen dat alles mogelijk is en het belangrijk is zoveel mogelijk uit je leven te halen. Dat ‘alles’ mogelijk is, als je maar hard genoeg je best doet. Dat roept bij mij de vaag op: Waar zijn mensen naar op zoek? Wat hopen ze te vinden door zo hard te werken?

Theologie houdt zich bezig met de vraag wat mensen ten diepste drijft. Waar religie eerder een maatschappelijke functie had, zien we het nu vaak als iets irrationeels en iets van het verleden. Dat terwijl juist religie uitkomst kan bieden bij de zingevingsvragen waar mensen in de prestatiemaatschappij mee lopen. Zo leer ik in mijn studie bedrijfskunde hoe ik me in kan zetten in het bedrijfsleven, maar is het de theologie die mij leert een antwoord te geven op de vraag wát precies waardig en zinvol werk is.”