10 december 2019

Inspiratiesessie ‘De vormende taak van de universiteit’

Door Tabitha

Bijdrage ‘Waartoe is de universiteit op aarde: over het belang van
persoonlijke vorming’ tijdens inspiratiesessie “de vormende taak van de
universiteit”, Radboud Universiteit

Deze bijeenkomst ging over de vraag waartoe de universiteit studenten opleidt. Is de universiteit meer dan een “diploma-machine”? En zo ja, wat zou de taak van de universiteit moeten zijn?