8 maart 2021

Opinie: Mogen vrouwen écht meedoen? @PerspectieF

Door Tabitha

Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag, een dag waarop vrouwen centraal staan en aandacht gevraagd wordt voor de emancipatie van vrouwen in onze samenleving. Internationale vrouwendag is een initiatief van de Verenigde Naties en organisaties buitelen over elkaar heen om duidelijk te maken hoe belangrijk ze vrouwenemancipatie vinden.

Voor PerspectieF, ChristenUnie Jongeren, schreef ik een artikel voor Internationale Vrouwendag naar aanleiding van een reclame die ik tegenkwam. Reclames zijn de spiegel van de tijdsgeest zo zou je kunnen zeggen. Reclames laten zien wat we werkelijk belangrijk vinden, waarderen en verlangen. Daarom valt uit onder andere uit reclame af te leiden hoe we naar mannen en vrouwen kijken, letterlijk kijken.

Het is mijns inziens belangrijk om kritisch te blijven op de tijdsgeest en uitingen in de publieke ruimte, zoals reclames. Wat zegt dit over hoe we naar onszelf en de ander kijken? Per dag worden er maar liefst gemiddeld 5000 reclameprikkels op ons afgevuurd. Dit komt binnen, of je dat nu wilt of niet, bewust of onbewust. 

Hoe moeten we ons hiertoe verhouden? Hoogleraar theologie Heleen Zorgdrager kwam in een recent interview in het ND met handige drie dubbelvragen. Deze kunnen toegepast worden op Bijbelverhalen, maar zijn volgens mij ook geschikt om in andere contexten te stellen. Telkens weer vraag je je af: Wie kijkt hier en wie kijkt hier niet? Wie spreekt hier en wie spreekt hier niet? Wie handelt hier en wie handelt hier niet? Zo komt er een ander perspectief naar voren. Het licht wordt geworpen op zij die aan de zijlijn staan. In het geval van de reclame, zien we de vrouw die er is, maar toch ook niet echt meedoet. Geen stem en hier zelfs geen hoofd heeft. Juist Internationale Vrouwendag kan ons hier bewust van maken. Zodat we de rest van het jaar oog hebben voor hen die buiten de boot vallen en hen weer een menselijk gelaat geven.

Lees ook: