5 april 2021

40-dagentijd @DeThomas

Door Tabitha

In de Veertigdagentijd hebben we bij De Thomas een (online) campagne opgezet ’40 dagen aan de grenzen van het kunnen.’ Wat hebben we nog in huis en waar vinden we oases van hoop?

“We geven wat woorden door. Maar ook liedjes en beelden van hoop. Kleine woorden en daden van verzet tegenover duivelse verleidingen om alles maar bij het oude te laten en de hoop op beter te laten varen. We vertellen wat ons vertrouwen geeft. Wat er bij ons ook ooit gebeuren zal….”

De 40-dagentijd begint traditioneel gezien met Aswoensdag. Het is voor christenen een periode van veertig dagen die voorbereidt op het feest van Pasen. Een zelfgekozen quarantaine (‘Quarantaine betekent letterlijk veertig dagen), om tijd te nemen voor inkeer en bezinning.

Drie keer per week hebben we hierbij stil gestaan. Of het nu was door de kunst van de kerk uit te lichten, te schrijven over klassieke muziek of de link te leggen tussen de Tweede Kamerverkiezingen en Bijbelse verhalen, telkens bood De Thomas inspiratie en bezinning.

Elke week heb ik de preek van de dienst van zondag ingekort en op de website en de sociale media geplaatst. Dit met aansprekend beeldmateriaal en een fragment uit de dienst erbij. Ook hebben we elke week een nieuwsbrief verstuurd met een overzicht van de recente berichten.

Uitgelicht

Jezus: functie elders

"De functie van Jezus is elders. Maar precies zo komt ons leven terecht en breekt een nieuwe schepping aan." Blog n.a.v. de dienst van 28 maart door Evert Jan de Wijer.

Nationale Complimentendag, 1 maart

"‘Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend’, zo roept de apostel Paulus de gemeente in Filippenzen op. Dat is niet voor de duur van één dag. Dat is iets hardnekkigs. Iets wat je zo lang volhoudt totdat het uiteindelijk een structurele eigenschap van de gemeenschap rondom de Heer is geworden. Zo zijn zij, tot op het irritante af. Zo raken zij bekend. Altijd vriendelijk. Altijd zachtmoedig. Altijd gaat de ander voor. Zorgvuldig zoeken zij naar het goede in de ander en rusten niet voordat zij dat gevonden hebben. Daar is overigens in een wereld vol korte lontjes niets softs aan. Welbewust kiezen zij in dit bestaan voor de zachte krachten die het winnen zullen. Niet voor één dag. Maar voor altijd. Met de complimenten van Christus."

De zondvloed van Noach en een zondvloed aan informatie

"Het lijkt wel een zondvloed aan informatie. De wateren van de vloed komen deze dagen over de aarde. Er worden enorm veel advertenties op ons losgelaten. D66 spant de kroon met €530.000 euro aan advertenties. Het CDA gaf €150.000 uit, alleen al aan Facebook. Dat wordt over ons uitgestort alsof alle bronnen van de grote oerkolk losbarsten." Blog n.a.v. de dienst van 14 maart door Ruben van Zwieten.

Het unieke glasappliqué van Saura in De Thomas

Hoop gevangen in glas. In De Thomas is een bijzonder en uniek kunstwerk in glas te vinden. Dit is ontworpen door Antonio Saura in 1967 en gefinancierd door de architect van De Thomas, Karel Sijmons. Het werk heet 'De Kruisiging'.

Lees ook:

40-dagentijd @DeThomas

In de veertig dagen in aanloop naar Pasen hebben we bij De Thomas een (online) campagne opgezet ’40 dagen aan de grenzen van het kunnen.’…