7 november 2021

Artikel in Woord & Dienst over masterscriptie

Door Tabitha

Mijn scriptie voor mijn master Leadership and Change Management aan de VU ging over predikanten en leiderschap. Het was een inspirerend, leerzaam en intensief project.

De redactie van het tijdschrift Woord & Dienst vroeg me om een artikel over mijn scriptie te schrijven voor de rubriek ‘Student in zicht.’

Woord & Dienst – opiniërend magazine voor protestants Nederland – geeft maandelijks aandacht aan tal van onderwerpen die relevant zijn voor de kerkelijke praktijk in Nederland – actueel, informatief en opiniërend. Als onafhankelijk maar meelevend tijdschrift vormt het blad een positief-kritisch podium voor veelkleurig protestants geloven.

Woord & Dienst geeft ruimte aan de volle breedte van de kerk en is daarom onmisbaar voor wie op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen, standpunten en visies binnen protestants Nederland. Gericht op de kerkelijke praktijk is het blad een bruikbaar uitgangspunt voor bezinning en gesprek in de kerkelijke gemeente.

Lees meer over mijn inzichten en wat ik leerde van de predikanten in mijn aparte blog:
Mijn wonderlijke reis langs twaalf Amsterdamse predikanten

Het artikel

Klik op de afbeeldingen hieronder om het artikel te lezen.

Model 'De reacties op de verschillende paradoxen om zo de ervaring van betekenisvol werk te behouden.'

Lees ook:

Mijn wonderlijke reis langs twaalf Amsterdamse predikanten

Twaalf predikanten deelden hun inspiratie, verhalen en twijfels met mij tijdens de interviews die ik hield voor mijn scriptie.