30 november 2021

‘Generatie hunkert naar zingeving’ – winnend essay in Nederlands Dagblad

Door Tabitha
Het Nederlands Dagblad (30-11) plaatste het essay waarmee ik de verkiezing voor de Jonge Theoloog des Vaderlands heb gewonnen.
Hierin benadruk ik de relevantie van het christelijke geloof voor een jonge generatie, die aantoonbaar kampt met zingevingsvragen. Maar dat vraagt wel dat de kerk verandert.
 
Het is tijd voor bottom-up theologie: de kerk en theologie moeten zijn waar de mensen zijn. Te vaak wordt over jongeren gesproken zonder met hen zelf in gesprek te gaan. Te vaak worden jongerenwerkers aangenomen om jonge mensen terug te brengen naar de kerk, zonder kritisch te kijken wat jongeren nu eigenlijk willen. In plaats van de jongeren naar de kerk te willen halen, moet de kerk stappen zetten naar de jongeren toe. Waar is de kerk als we weten dat jongeren gemiddeld 2,5 uur per dag besteden op Netflix en Instagram? Waar is de theologie als het gaat om thema’s die jongeren bezighouden zoals de wooncrisis, eenzaamheid en klimaat?
Tabitha van Krimpen
Jonge Theoloog des Vaderlands

Bottom-up theologie: de theologie moet zijn waar de mensen zijn

De tijd dringt en de urgentie is groot. Er is sprake van een zingevingscrisis en kerk, samenleving en jonge generaties hebben elkaar nodig. Ik geloof in de zeggingskracht van de Bijbel en haar relevantie voor nu. Toch is de kloof tussen de kerk, theologie en de vragen en leefwereld van jonge mensen te groot. Het is tijd om die kloof te dichten. Het is tijd voor bottom-up theologie.
Niet meer zenden, maar luisteren de vragen en behoeftes van jonge mensen zelf.

Bekijk het filmpje dat hoort bij het essay:

Lees ook: