2 januari 2022

Nieuwjaarstoespraak – voor Protestantse Gemeente Hoofddorp en PKN

Door Tabitha
Door de Protestantse Gemeente Hoofddorp, waar ik zelf lid ben, werd ik gevraagd om een Nieuwjaarstoespraak te houden. Een mooi verzoek waar ik graag op inging.
In de toespraak ga ik in op het jaar dat achter ons ligt en waarin ook de kerken het moeilijk hebben gehad. Maar gelukkig mogen we ook weer vooruit kijken en hoop houden in het nieuwe jaar. Ook heb ik een aantal punten genoemd waarop de aansluiting tussen jongeren en de kerk nog verbeterd zou kunnen worden het komende jaar.
 
Kijk hieronder de toespraak, opgenomen in de Marktpleinkerk in Hoofddorp (ca. 8 min).

Nieuwjaarstoespraak Protestantse Gemeente Hoofddorp

Deze versie is op 2 jan ’22 uitgezonden in de drie gemeentes van de Protestantse gemeente Hoofddorp

Nieuwjaarstoespraak Protestantse Kerk algemeen

Deze versie is door verschillende PKN kerken gebruikt om uit te zenden of op te nemen in de nieuwsbrief van de gemeente.

Het filmpje en de tekst zijn vrij te gebruiken door PKN kerken om te delen binnen de gemeente.

"Het is mijn hoop en verlangen dat we als Protestantse Kerk net als het afgelopen jaar, elkaar vast mogen blijven houden te midden van onzekerheid, de vragen en het verlies. Dat we een bloeiende gemeente mogen zijn waar jong en oud elkaar ontmoeten en ook God te vinden is."
Tabitha van Krimpen
Jonge Theoloog des Vaderlands

Lees ook: