10 januari 2022

Eenzaamheid- Lockdown & Retraite NieuwWij

Door Tabitha
Velen voelen zich eenzaam, juist in deze tijd. Die eenzaamheid legt een verlangen bloot, naar betekenisvol contact en gezien worden. Door de eenzaamheid te laten zijn kan je jezelf én de ander beter leren kennen. Ook de Ander laat zich vaak kennen wanneer je zelf met lege handen staat.
 
Bekijk hieronder mijn bijdrage over eenzaamheid en wat we daarvan kunnen leren:
"Misschien kan de eenzaamheid ons ook iets leren. Kunnen we door de eenzaamheid te ervaren dingen zien de we eerder niet zagen. Eenzaamheid kan namelijk ook iets zeggen over onze gang door het leven. Wij mensen hebben namelijk behoefte aan diepte, zin en betekenis en die diepte draagt een potentie, een mogelijkheid in zich."
Tabitha van Krimpen
Jonge Theoloog des Vaderlands

Over Lockdown & Retraite

Lockdown & Retraite is een initiatief van platform NieuwWij.
De coronacrisis heeft impact op ieders leven: kinderen, studerenden, gezinnen, bedrijven en kwetsbare groepen. En inmiddels is de vierde lockdown een feit. Tot en met 14 januari 2022 leven we allemaal met extra beperkingen. Het gebrek aan perspectief helpt ook al niet. De campagne Lockdown & Retraite vanuit diverse religies en levensbeschouwingen biedt online een dagelijkse ondersteuning over hoe je kunt omgaan met gevoelens van onvrijheid, eenzaamheid, isolatie en beperkingen.
 
Initiatiefnemers Lockdown & Retraite zijn pastoor Ad van der Helm, rabbijn Awraham Soetendorp, imam Derwisj Maddoe, theoloog en predikant Joost Röselaers, humanist Robbert Bodegraven, prof. dr. Ruard Ganzevoort en politiek adviseur Oliver van Loo en social designer Ad Korf.

Lees ook: