15 januari 2022

Bijdrage Nationaal Gebed voor vrede en verbinding

Door Tabitha

Zaterdag, 15 januari is het Nationaal Gebed waarin we met zoveel mogelijk christenen gaan bidden voor vrede en verbinding. De EO organiseert dit samen met de Protestantse Kerk, MissieNederland, Raad van Kerken, Samen Kerk in Nederland en NietAlleen. Verbinding is belangrijk, juist nu de coronacrisis ook in de christelijke wereld kan zorgen voor polarisatie. Uit de volle breedte van christelijk Nederland werken voorgangers mee.

Ook ik mocht een kort gebed uitspreken.

Bekijk de hele uitzending van het Nationaal Gebed hier.
"Het is mijn gebed voor 2022 dat verschillen ons niet meer verdelen, maar juist verbinden. Dat jong, oud elkaar mogen aanvullen. Dat we écht naar elkaar luisteren, naar elkaars verhalen, twijfels, moeite en pijn. Dat we mogen weten dat we gezien worden, door anderen maar door de Ander met een hoofdletter. Veelkleurig en verschillend, verbonden in liefde."
Tabitha van Krimpen
Jonge Theoloog des Vaderlands

Lees ook: