17 februari 2022

“Jonge Theoloog Tabitha wil drempels slechten” – interview Raad van Kerken

Door Tabitha
Teun-Jan Tabak interviewde mij voor de Raad van Kerken over mijn missie en het dichten van de kloof tussen jongeren en de kerk en het belang van oecumene.
"Wat zijn volgens Tabitha de vragen van jongeren waar de kerk weinig of geen aandacht voor heeft. Ze somt op: ‘Wie ben ik, waar ben ik thuis, waar word ik echt gezien, het zijn vragen met een duidelijke zingevingsdimensie waar veel jongeren over willen horen, over willen praten. De wachtlijsten voor psychische hulp aan jongeren zijn lang.’ Dan wijst ze als tegenstelling op de discussie in kerkelijke kring over bijvoorbeeld wel of geen hoofdletters voor sommige aanduidingen in de NBV21."
Tabitha van Krimpen
Jonge Theoloog des Vaderlands

Lees ook: