8 maart 2022

Vrouwen in de theologie – mini-interview ND

Door Tabitha

Voor Internationale Vrouwendag ging ik voor het Nederlands Dagblad in gesprek over vrouwen in de theologie, rolmodellen en het gesprek aangaan.

'Dertig procent van de predikanten binnen de Protestantse Kerk is vrouw en dat aantal stijgt. Dat is een positieve ontwikkeling. Toen ik benoemd werd als Jonge Theoloog des Vaderlands kreeg ik aan het begin wel flauwe berichten op Twitter, van mensen die zeggen dat er van een vrouwelijke theoloog weinig goeds kan komen. Maar nu hoor ik ook veel positieve geluiden. Mensen zijn blij met een fris geluid en een frisse wind.'
Tabitha van Krimpen
Jonge Theoloog des Vaderlands

Lees ook: