1 april 2022

Keynote ‘Focus op jongeren’ bij World Servants

Door Tabitha

World Servants vroeg me om de keynote te geven tijdens het leidersweekend. World Servants is een christelijke organisatie waarbij jongeren drie weken naar ontwikkelingslanden gaan om vanuit een dienstbare houding te bouwen aan verandering in de vorm van scholen, klinieken en watervoorzieningen. 

Tijdens het weekend werden de leiders getraind die met de jongeren naar de landen toe gaan en hen begeleiden. Mijn kernboodschap was: ‘Focus op jongeren!’

Wie zijn de jongeren dan eigenlijk? Wat is kenmerkend voor de jonge generaties? Maar dé jongere bestaat niet. Ik ging in op het belang van luisteren: luisteren als kunst, als tegengeluid, als geestelijke gastvrijheid en het belang van ‘de ander tevoorschijn luisteren’.

Ook filosoof Emmanuel Levinas en zijn nadruk op de Ander kwam aan bod. Ik sloot af met een bedrijfskundige benadering van diepgaande verandering aan de hand van Theory U. Na afloop gingen de leiders met elkaar in gesprek over hun eigen verhalen en ervaringen rond het thema.

Het was een erg mooie ochtend in Heino en erg leuk om de keynote te houden.

Ook geïnteresseerd in een keynote van mij tijdens uw event? Neem contact op!

Als leider zijn waar de jongeren zijn, dat zou het uitgangspunt moeten zijn denk ik. En waar is die jongere dan? Waar bevindt hij of zij zich?, dat is de vraag. De drie weken waarop jullie samen op reis gaan, bestaan niet in een vacuüm. Deze jongeren nemen zichzelf en hun achtergrond mee. Ze hebben een eigen verhaal, een eigen geloofsverhaal, eigen waarden en een eigen ontwikkeling en identiteit. Ze verlaten een bepaalde context en komen in een nieuwe context terecht. Dat doet er allemaal toe. We weten dat veel jonge mensen stress ervaren, druk ervaren om te presteren en alles goed te doen. Uit onderzoek van Stichting Join Us blijkt dat ongeveer 46% van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar soms of vaak eenzaamheid ervaart. Sommige jongeren hebben te maken met verlies en verdriet. Sommige jongeren hebben gescheiden ouders. Vul zelf maar aan.. Iedereen heeft een verhaal.
Tabitha van Krimpen
Jonge Theoloog des Vaderlands

Lees ook: