22 april 2022

‘Jongeren zijn nu al van betekenis!’ podcast Heilige Grond

Door Tabitha

Samen met Ron Becker, onderzoeker bij de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), was ik te gast bij de podcast Heilige Grond.

De plek van jongeren in de kerk is veelal een urgent onderwerp in snel vergrijzende geloofsgemeenschappen. Vaak is dan de vraag: Wat maakt de kerk aantrekkelijk voor jongeren? Hoe binden we jongeren nog aan de kerk? Want: “wie de jeugd heeft, heeft (de) toekomst.” Maar wat doet het eigenlijk met je benadering als je jongeren vooral ziet als een investering in de toekomst? Kijken we niet voorbij aan de betekenis en plek van jongeren nu – aan hoe God nu al werkelijkheid wordt in een jongere? Aan hoe de werkelijkheid van jongeren in deze tijd vraagt om een andere kijk op Gods handelen daarin? 

In deze aflevering gaan we in op deze uitdagingen. Ron Becker voegt met zijn onderzoek naar verhalen van jongeren in de bijbel een nieuw en prikkelend bijbels-exegetisch perspectief toe. Dat perspectief komt in gesprek met de zoektocht van Jonge Theoloog des Vaderlands Tabitha van Krimpen naar een ‘bottom up theologie’. Waarin verschillen die perspectieven, en/of vullen ze elkaar aan? Hoe kunnen ze gemeenten praktisch verder brengen in hun omgaan met jongeren?

“Sta je ervoor open om jongeren volwaardig mee te laten doen? En mag het ook wat kosten?”

Over Heilige Grond

Dit is Heilige Grond. De theologische podcast die stilstaat bij de grond onder je voeten. Bij het heilige én het alledaagse. Bij brandende kwesties. Bij God die spreekt. Kom binnen, trek je schoenen even uit. Heilige Grond is een podcast van de Protestantse Theologische Universiteit en de Theologische Universiteit Kampen.

Lees ook: