13 mei 2022

Oecumenelezing 2022 – Raad van Kerken

Door Tabitha

Oecumenelezing

De Oecumenelezing wordt jaarlijks georganiseerd door de Raad van Kerken. Dit keer was het thema ‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’, hét thema van de komende assemblee van de Wereldraad van Kerken. Die wordt in augustus ’22 gehouden in Karlsruhe, Duitsland en ik ga onder de vlag van de Protestantse Kerk ook mee.

De Oecumenelezing werd gegeven door kerkhistoricus Peter Nissen waarin hij interessante lijnen schetste van de oecumene en de Wereldraad van Kerken (die voor het eerst in Amsterdam bijeen kwam) van vroeger naar u.

Ik zat samen met twee anderen in het jongerenpanel. Voor mij is het belangrijk dat de oecumene steeds meer een oecumenische beweging wordt, in plaats van oecumene van de instituties. Voor die beweging zullen ook technologische middelen ingezet moeten worden. Ook zal de Raad van Kerken zich duidelijker moeten profileren op een aantal maatschappelijke thema’s en de moeilijke onderwerpen niet uit de weg gaan, zo ben ik overtuigd.

“De Raad van Kerken zal zich steeds meer moeten verhouden tot de wereld buiten de kerk, in een tijd dat 80% van mijn leeftijdsgenoten nooit een kerk bezoekt. Geen kerk én wereld, maar kerk ín de wereld, zoals Peter Nissen het zegt.”

Lees de uitgeschreven tekst van mijn bijdrage hieronder.

Lees ook: