31 augustus 2022

‘Narrenmuts past theoloog beter dan toga’ – speech opening academisch jaar PThU

Door Tabitha
Bij de opening van het academisch jaar van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) mocht ik als masterstudent theologie en Jonge Theoloog des Vaderlands een speech houden. Het werd een prikkelend en provocerend verhaal waarbij ik in de rol van de nar kroop.
Ook mocht ik meelopen met het cortege, de optocht van hoogleraren.
Het was mooi om te doen en ik kreeg na afloop veel positieve reacties. Een docent kwam naar me toe en zei dat hij door mijn speech de opzet van zijn vak toch prikkelender en spannender wilde gaan maken. Dan is het doel voor mij al bereikt 🙂 Na mij hield ook NRC-columnist Rosanne Herzberger een inspirerende speech over dat theologen meer vertrouwen mogen hebben in de waarde van de theologie voor de samenleving.
 
Met veel dank aan mijn moeder, Gerda van Krimpen, voor het maken van de mooie narrenmuts!
Omslagfoto door Wouter Muskee.
"Bent u allen niet meer een nar dan u wilt toegeven? Geroepen tot dwaasheid? Ontkennen heeft geen zin: ik als theologiestudent ben een nar in opleiding. Daar ben ik enorm dankbaar voor."
Tabitha van Krimpen
Jonge Theoloog des Vaderlands

Lees ook: