9 september 2022

Een bedrijfskundig perspectief op de Wereldraad van Kerken

Door Tabitha

Negen dagen heb ik doorgebracht bij de bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken in Karlsruhe, Duitsland, begin september. Met meer dan 4000 christenen uit 352 verschillende kerken kwamen we samen en dat was een bijzondere ervaring.

Toch ben ik ook kritisch.
De Wereldraad is erg formeel en top-down georganiseerd en daar zitten wat mij betreft een aantal grote nadelen aan. Hoe kan het begrip ‘authentizotische’ organisaties van hoogleraar organisatieverandering Manfred Kets de Vries daarbij helpen?

Foto met Calvijn bij het kraampje van de World Communion of Reformed Churches die als slogan hebben: ‘Don’t conform, be Reformed’.

"‘De (organisatie)vorm dicteert de inhoud’, zo leerde ik bij mijn master bedrijfskunde. [..] Voor een top-down organisatie als de Wereldraad is eenheid instrumenteel om überhaupt te kunnen functioneren. Hoeveel ruimte is er dan nog voor dissensus, voor het hartgrondig met elkaar van mening verschillen? Wat betekent eenheid als we de verschillen niet écht in de ogen durven te kijken? Wat mag eenheid kosten, ook in deze tijd van oorlog tussen Rusland en Oekraïne?"
Tabitha van Krimpen
Jonge Theoloog des Vaderlands

Lees ook: