9 november 2022

“Jongeren zoeken naar een groter geheel” – interview voor solidair Groningen & Drenthe

Door Tabitha
Voor de Katholieke welzijnsorganisatie Solidair Groningen & Friesland ging ik in gesprek over jongvolwassenen en eenzaamheid, zingevingsvragen, het belang van gemeenschap en over het onderwijs.
"Het probleem zit wel ingebakken in de samenleving. Maar dat komt ook omdat we jonge mensen tegen alles willen beschermen. Weerbaarheid betekent wat mij betreft ook: ga maar eens flink onderuit. Soms maak je gewoon fouten, en word je daar op aangesproken. We willen genieten van het leven: wel de pieken, niet de dalen. Terwijl je van die dalen weerbaar wordt.”
Tabitha van Krimpen
Jonge Theoloog des Vaderlands

Lees ook: