Nieuwe stap: Promoveren!

Erg blij en dankbaar ben ik dat ik per 1 nov 2023 hoop te beginnen als promovenda aan de VU/PThU. De komende vier jaar ga ik me bezighouden met het thema ‘Moreel leiderschap’ en de aanverwante thema’s morele moed en roeping in de context van organisaties. Naast het onderzoek ga ik ook voor 0,2 FTE onderwijs geven aan bedrijfskundestudenten van de VU. Mijn promotoren zijn dr. Omar Solinger (associate professor psychologie bij bedrijfskunde VU), die ik ken van mijn master Leadership & Change Management en waar hij de initiator en coördinator van is, en prof. dr. Petruschka Schaafsma, hoogleraar Theologische Ethiek aan de PThU. We hebben samen al goede en verrassende ontmoetingen gehad om aan het promotievoorstel te werken. 

Ik ben erg dankbaar dat zowel de PThU als de VU vertrouwen hebben in het project en mijn vierjarige aanstelling samen willen financieren (50/50). Bij de PThU zal mijn onderzoek ingebed worden in het al langer lopende Moral Compass Project. Via deze Joint Doctorate constructie kan ik zowel mijn voorliefde voor bedrijfskunde en theologie verder verdiepen, waar ik erg blij mee ben.

Het onderzoek

De thematiek rond moreel leiderschap en roeping is zowel relevant voor bedrijfskunde als voor theologie. In de bedrijfskunde wordt roeping vaak in termen van werkplezier, identiteit of passie gedefinieerd. In mijn onderzoek wil ik op zoek naar de transcendente momenten van roeping. Daarvoor ga ik zowel te rade bij het Bijbelboek Richteren en welke rol roeping daar speelt, als dat ik in een kwalitatieve deelstudie hedendaagse (morele) leiders interview en verhalen opdiep van roeping en morele karaktervorming. Ook voor de theologie is het relevant om transcendente momenten op het spoor te komen en om te zien waar theologie kan bijdragen in de samenleving.

Nieuw hoofdstuk

Het begin van het promotietraject betekent ook dat ik met de theologiemaster aan de PThU stop. Na mijn jaar als Jonge Theoloog des Vaderlands lukte het me niet goed om weer te aarden en na een jaar waarin ik alle vrijheid had weer in het onderwijshokje te passen. Ik ben blij om me nu meer te kunnen gaan specialiseren en focus aan te brengen in wat ik doe. Hoewel ik nog wel wat dingen ernaast zal doen, stop ik ook met een aantal nevenactiviteiten. Ik kijk uit naar meer rust en stabiliteit, waarbij ik ook niet meer financieel afhankelijk ben van lezingen en opdrachten als ZZP’er.

Promoveren dus. Iets wat ik al langer wil, maar waar ik ook altijd realistisch over ben geweest, aangezien promotieplekken en financiën altijd schaars zijn en ik me alleen vier jaar met een onderwerp wil bezighouden dat ik ook echt interessant vind. Des te blijer ben ik dat deze mogelijkheid zich nu voordoet. Ik kijk ernaar uit om met goede moed en nieuwe energie aan dit avontuur te beginnen!

Tabitha van Krimpen

Foto: nadat ik was gebeld dat het PhD-voorstel goedgekeurd werd! (zomer 2023)