Radboud Universiteit (2016-2020)

Van september 2016 tot juli 2020 heb ik met veel plezier aan de Radboud Universiteit gestudeerd.
Ik heb de bachelor Bedrijfskunde (BSc) en bachelor Theologie (BA, Cum Laude) behaald.

Hieronder volgt een overzicht van de nevenactiviteiten die ik hiernaast had:

Behaald in juli 2020 met een 7,6 gemiddeld.

Behaald in april 2020 met het judicium Cum Laude.

Tijdens mijn honoursproject bij de Faculteit der Managementwetenschappen heb ik me onder begeleiding van dr. J.A.A. Linssen verdiept in de zogenaamde ‘prestatiemaatschappij’ en gerelateerde thema’s zoals studentenwelzijn, stress en burn-outs.

Ik heb hier veel over gelezen en geschreven en heb ook bij meerdere bijeenkomsten en evenementen hierover verteld en gediscussieerd. Daarnaast volgde ik de cursussen ‘Presenteren en Storytelling’ en ‘Wetenschapsjournalistiek’ in het kader van het programma. Mijn eindcijfer was een 8,5.

Student-assistent van Prof. Dr. D.A.T. Müller, hoogleraar Kerkgeschiedenis en canoniek recht en hoogleraar Geschiedenis van het christendom.
Uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden zoals:
– Organiseren van een symposium
– Organiseren en begeleiden van een meerdaagse excursie naar Duitsland
– Notuleren bij vergaderingen
– Revisie van wetenschappelijke artikelen
– Oplossen van technische problemen
– Administratieve werkzaamheden

Voor het vak Inleiding in de Bedrijfskunde 1 was ik docent van twee werkgroepen van elk 30 eerstejaars bedrijfskundestudenten.
In 2019 waren dit één Nederlandstalige en één Engelstalige werkgroep en in 2018 waren dit twee Nederlandstalige werkgroepen. Ik was het eerste aanspreekpunt van de studenten en mijn rol was om hen te begeleiden en vragen te beantwoorden m.b.t. de literatuur. Tijdens de werkgroepen werd de stof behandeld. Daarnaast gaf ik feedback op de opdrachten en hielp ik bij de organisatie van het vak.
Ik heb hierbij verschillende vaardigheden kunnen ontwikkelen op het gebied van communicatie, leiderschap en coo rdinatie.
Ook heb ik in het kader van deze functie een didactische training gevolgd.

Student-assistent van prof. dr. M.C.L. van den Brink
Diverse onderzoeksondersteunende werkzaamheden.


In de zomer 2019 heb ik fulltime taken overgenomen van de coördinator van de afdeling Gender & Diversity Studies. Ik was toen verantwoordelijk voor de in-en externe communicatie, waaronder het online content management. Ik heb de website helemaal vernieuwd, geholpen met de onderwijsorganisatie en een voorlopig jaarverslag gemaakt.

Als student-ambassador was ik verantwoordelijk voor de voorlichting over het honoursprogramma, met name bij de faculteit Managementwetenschappen. Ik gaf collegepraatjes om studenten te informeren over de verschillende programma’s en ik was het aanspreekpunt voor alle hieraan gerelateerde vragen.

Vanuit de afdeling Gender & Diversity Studies wordt ieder jaar een event georganiseerd in het kader van Internationale Vrouwendag op 8 maart. Ik hield me bezig met de organisatie en promotie van een lezing, act en aansluitende borrel waarvoor alle medewerkers van de universiteit uitgenodigd werden.

De sollicitatiesommissie van de Studentenkerk, verbonden aan de Radboud Universiteit, had als taak een om de vacature van studentenpastor vanuit de Protestantse Kerk in Nederland te vervullen. Als lid van de commissie was ik betrokken bij het gehele sollicitatieproces; het opstellen van de vacature tot het voeren van gesprekken met kandidaten en het uiteindelijk selecteren van de meest geschikte kandidaat.

De werkgroep Studentbegeleiding had als taak om in kaart te brengen hoe de studentbegeleiding georganiseerd is binnen de Radboud Universiteit. Er werd onderzoek gedaan en geanalyseerd waar het goed gaat en waar verbetering mogelijk is. Op basis hiervan heeft de werkgroep een advies uitgebracht aan het College van Bestuur hoe de studentbegeleiding, met name gericht op het welzijn van de student, in de toekomst eruit zou moeten zien en wat daarvoor nodig is.

Bij zowel de faculteit der Managementwetenschappen als de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen was ik lid van facultaire bibliotheekcommissie. Zij geeft advies over de collectievorming waaronder de digitale collectie, de benodigde middelen voor de faculteitsbibliotheek en het functioneren van de faculteitsbibliotheek.

Het Veritas Forum probeert verbinding te leggen tussen wetenschappelijke kennis en het zoeken naar een persoonlijk antwoord op grote levensvragen. Met een team van drie en een coördinator hebben we verschillende lezingen georganiseerd. Ik was verantwoordelijk voor o.a. de promotie van de evenementen op de universiteit en op Facebook en voor de financiering van de evenementen en acquisitie.

‘Awaz’ is de faculteitsvereniging van de studies Theologie, Religiewetenschappen en Islamstudies en heeft zo’n 70 leden. De vereniging organiseert diverse studie-gerelateerde en informele activiteiten. Als penningmeester was ik verantwoordelijk voor alle financie n van de vereniging. Ik hield me bezig met het contact met de universiteit, de bank en de KvK.

Berichten gerelateerd aan de Radboud Universiteit

Promo Radboud Honours Academy

In februari 2020 was ik gevraagd om te figureren in een promo voor de Radboud Honours Academy waar ik zelf ook een programma gevolgd heb.

Wat houdt de Radboud Religie student Tabitha bezig?

Wat houdt de Radboud Religie studenten bezig? De komende weken beantwoorden een aantal van hen deze vraag! Tabitha van Krimpen, student Theologie en Bedrijfkunde: “Voor mijn honoursprogramma houd ik mij bezig met het thema ‘prestatiemaatschappij’.…

Ervaringsverhaal Theologie

28 april 2018 Tabitha van Krimpen, Student Theologie (en Bedrijfskunde)Tabitha van Krimpen (20) is tweedejaars student Theologie én bachelor student Bedrijfskunde. Hoe ervaart zij deze combinatie? “Op de middelbare school groeide mijn interesse voor Bedrijfskunde.…

Aanmelden voor maandelijkse nieuwsbrief

* vereist
img_9901